Stiftelsedok.

18. desember 2008Utdrag fra § 1-4 stiftelsesdokumentet  Steinbruddet  21.08.08

        § 1 Formål
• Steinbruddet skal være en forening for fremme av kunst og kultur.
• Steinbruddet skal ha en sterk tilknytning til Groruddalen.  
•   
• § 2 Organisatorisk tilknytning
• Steinbruddet skal være en frittstående forening.
•
• § 3 Medlemmer
• De som ønsker å bidra til fremme av Steinbruddet som et selvstendig og tydelig                            
         kunst/kulturhus kan søke om medlemskap i foreningen.
• Medlemsstruktur og kontingent bestemmes av årsmøtet.
•   

• § 4 Eierstruktur og tillitsvalgtes godtgjørelse  
• Foreningen er selveiende.
• Tillitsvalgte skal ikke motta økonomisk godtgjørelse for sitt arbeide.


Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter