Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny og spennende utstilling i Steinbruddet. 

Vi håper alle kunstinteresserte groruddøler finner veien til Steinbruddet i løpet av utstillinsperioden.

Kunsten henger i Steinbruddet t.o.m  20. mars.

Følgende kunstnere deltar;

Christian Tony Norum:

 

Christian Tony Norum lager kunst på en overraskende energisk og instinktiv måte.

Han sier selv at hans studio er overalt.

Hvis du hadde sett ham jobbe, ville du forstått at det er naturlig å gjøre det akkurat på denne måten.

Denne tilnærmingen kan være påvirket av hans tidligere kulturell bakgrunn som graffiti kunstner.

Hans hovedfokus så langt er å male. Akkurat nå jobber han med maleriet i et utvidet felt.

Han bruker historien til det abstrakte maleriet som en åpen kilde. Greit, det er vanskelig å forestille seg.

Det handler ikke om Referensialisme eller fôring av kunsthistorikere.

Så i hans beste malerier føles denne tidligere historiske ideologi som fjernet eller vasket

ut med tiden og en modig holdning. Slik at man kan se dette formale visuelle vokabular om det usigelige radikale

fra et forbløffende nøytralisert synspunkt.

 

Nicklas Gahnstrøm:

 

Nicklas arbeid med å lage bilder er ofte en langsom prosess, der han lar motivene vokse frem ’slumpmessig’ gjennom tilfeldigheter, i retning mot den bildeverden/det landskap han har i hodet. Mye på veien bygges opp, og rives ned, for så å gi plass for noe nytt. Nicklas motiveres av temperament og energi, med den hensikt å skape åpninger og mulige veier fremover.

 

Espen Lomsdalen:

 

Espen arbeider hovedsaklig med maleri, skulptur og lyd, noen ganger

en kombinasjon av disse mediene andre ganger separat.

Som arbeidsmetode bruker han ofte automatisk tegning for å

fremprovesere skisser til motiver han ønsker å male.

 

Sindre Foss Skancke:

Sindre Foss Skancke jobber med maleri, tegning og lydinstallasjoner/performance.

 

 

Joachim Cossais

Jeg forteller historier. Jeg benytter meg ikke av en lineær framstillingsform som kan

leses fram til en konklusjon men ser på det som et kontrollert kaos med diverse

digresjoner og avstikkere. Jeg blander ren formalestetikk og ett eller flere

underliggende temaer. Materialbruk og teknikk varierer. Uttrykket er fragmentert

helhet med estetikk og tematikk som flettes inn i hverandre.

 

 

 

 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter