Årsmelding for 2010 - Kulturforeningen Steinbruddet.

Oslo Kommune Boligbygg er eier av Doktor Londons vei 5. Grorud persienner AS leier av boligbygg og tilbyr lokaler videre til kulturforeningen Steinbruddet. Steinbruddet er selvfølgelig meget fornøyd med samarbeidet med gårdeier og leiertaker. Gårdeier har i 2010 gjennomført en omfattende oppussing av Doktor Londons vei 5. Tak og panel på østveggen er skiftet, 6 nye balkonger er montert og det er gjennomført oppgradering av det elektriske anlegget. Boligbygg Oslo kommune og Grorud persienner AS har begge gjennom stor velvilje lagt forholdene til rette for at det i hele tatt har vært mulig å etablere, og senere kunne drive, kulturforeningen Steinbruddet. Vi takker begge og ser frem til et fortsatt godt samarbeide de nærmeste årene.

Styret for 2010 har bestått av styremedlemmer Gitte Enerly Selstad, Lars Aas og Jon Terje Merg, samt daglig leder Steinar Enerly. Det har blitt avholdt 3 styremøter i løpet av 2010. Driftsansvarlig i Kafeen/Galleriet har vært Inger - Lise Enerly. Vi solgte kunst for 154 000,- i 2010.

Vi anser at Steinbruddet kulturforening er vel etablert og at den nå har funnet sin form. Foreningen har fortsatt som mål å fremme kunst og kultur fra Groruddalen gjennom faste grupper, spennende utstillinger og et mangfold av aktiviteter.

Året begynte ikke så bra i Steinbruddet da en av våre to fotografer, Stein Holmvik, brått døde. Det gikk hardt inn på mange av oss som har kjent Stein gjennom flere tiår. En av våre beste menn forsvant og etterlot seg et tomrom vi ikke engang skal prøve å fylle. Det ble i etterkant opprettet et minnefond som skal hjelpe unge fotballspillere i Grei, helt i Steins ånd. Ungdom som i utgangspunktet ikke har ressurser til å være med på fotballaktiviteter skal, gjennom fondet, likevel få en sjanse på linje med andre. Steinbruddet og fotogruppa støttet fondet i 2010.

Vi nærmet oss 500 medlemmer ved årsskifte og må si oss godt fornøyd med vekstkurven. Vi startet samtidig året med 29 grasrotmedlemmer og avsluttet med hele 49 bidragsytere. En berikende utvikling.

Skriveloftet vårt er unikt. Etter litt frem og tilbake har det nå dannet seg en fast gjeng kreative sjeler på loftet, som alle har spennende prosjekter på gang. Vi er stolte av å ha så flotte personer i huset som alle bidrar til ett flott fellesskap og en meget god atmosfære. Følgende personer hadde plass på loftet ved årsskifte: Ingvild H. Rishøi, forfatter - Inga Sætre, tegneserietegner - Jørn H. Sværen, forfatter, musiker og forelegger - Siri Røhr-Staff, tekstforfatter - Gudmund Skjeldal, forfatter - Ingar Gimle, skuespiller – Jon Terje Merg, fotograf - Nina Utheim, film/foto - Arve Kleiva, forfatter - Lise Marie Nagel, dramaturg - Anthony "Tony" Andersen, skulptør - Steinar Enerly, skulptur.

Margaret Lenschow har ansvaret for Steinbruddets facebookgruppe og løser den oppgaven glimrende og til vår alles glede. Steinar Enerly har fortsatt ansvaret for oppdatering av Steinbruddets hjemmeside, steinbruddet.no, og det har jo også fungert greit. Han har også ansvaret for å sende medlemsmailer.

Gitte Enerly Selstad svarer på henvendelser på mail til Steinbruddet, føring og oppdatering av medlemskartoteket, holde oversikt over påmeldinger til kurs og aktiviteter mm.

Vi har arrangert forskjellige kulturaktiviteter i 2010: Bl.a konserter, foredrag, bokbad, barnas dag, julemesse, juleavslutning for barna, kurs i akvarell, tegning og skulptur, samt etablering av egen tegnegruppe. Fotogruppa, quizgruppa og koret hadde alle et spennende år med stor aktivitet og en rivende utvikling. Qiuzgruppa med quizmastere, Bjørn Nygaard og Espen Enerly, fikk i 2010 ekstern “eksperthjelp” fra forfatter Tom Egeland, saksofonist Erik Løkra og grillmester Johnny Krosby. Fotogruppa fikk bl.a kursbesøk av fotograf Gunnar Lier, mens tegnegruppa har i 2010 vært så heldige å få fast veiledning fra Hans Normann Dahl. Mange medlemmer fikk også kursing av Christine Wittenberg Meier i akvarell (2 kurs).  Tony Andersen og Steinar Enerly gjennomførte både voksenkurs og barnekurs i skulptur for interesserte.  På konsertsiden fikk vi besøk av bl.a Kjell Oppegård, Ida og Lorin, Steinbrudene og Erik Løkra.

 

Vi har presentert 8 utstillinger i 2010. Blant utstillerne finnes både kjente navn og lokale helter. Det blir feil å trekke frem noen enkeltpersoner fremfor andre så vi velger å nevne alle, og samtidig si at utstillingene i 2010 bar preg av høy kunstnerisk kvalitet og et spennende mangfold av uttrykksformer.      Fellesutstilling februar: Hans Normann Dahl, Eva Langaas, Arild Blomfeldt, Trine Pedersen, Inger Margrethe Eriksen og Kari Mikalsen. I mars stilte 18 fotografer fra fotoklubben ut sine bilder med temaet “vann”.  Lørdag 10. april hadde vi vernissasje for utstillingen "Slik vi ser dem - fotsoldater i Johan Falkbergets dikning" - i tre dimensjoner. Skulptør Per Sverre Dahl, fotograf Esten Borgos og forfatter Sturle Kojen. Lørdag 08. mai var det vernissasje på Egil Midtsund sin separatutstilling. Olje, akvarell, grafikk / dyptrykk. Søndag 29. mai hadde vi gleden av å invitere Huken barnehage til deres egen utstilling. 22. august presentert Groruddalen kunstforening en fellesutstilling. Søndag 5. sept. presenterte Fotograf Jon Terje Merg sin utstilling "See....no sea". 3. oktober åpnet utstillingen med Gino Scarpas kunstverk. Søndag 31. oktober var det åpning av "Husets utstilling". Forskjellig uttrykk. Følgende var med:  Jørn H Sværen, Rita Løvseth Sandnes, Lene Ask, Inga Sætre, Arve Kleiva, Stine Schwebs, Anthony “Tony” Andersen og Steinar Enerly. I desember var det planlagt en keramikkutstilling, men denne ble utsatt pga sykdom. Husets utstilling gikk derfor over 2 måneder.

Kafeen var åpen 3 dager i uken, onsdag, fredag og søndag. Kafeen er en selvdrevet avdeling i kulturhuset og har funnet sin form. Kjøkkenet ble utvidet i begynnelsen av 2010, til stor glede for både besøkende og driftsavdelingen. Kafeen selger også bøker, musikk og kunst som er skapt og utgitt av husfolket. Biblioteket er fortsatt tilgjengelig og vel brukt av både barn og voksne i alle aldre. Kafé og galleri holdt stengt i januar måned og i skoleferien.

Styret vil også i år takke alle som har meldt seg inn i Steinbruddet gjennom 2010. En stor takk også til alle kunstnere/medlemmer som har bidratt med utmerket kunst og spennende uttrykk gjennom hele sesongen. Vi vil også spesielt takke alle som har tatt på seg et verv i Steinbruddet og ellers bidratt i 2010. Det er ledere for kor, fotoklubb, tegnegruppe og de ekstremt smarte quizmasterne. Og ikke minst vil vi sende en hilsen til våre faste travere i kafeen og til dere som har kjøpt et kunstverk av våre lokale helter. Støttemedlemmene våre er selve grunnmuren i Steinbruddet. Slavene i huset må heller ikke glemmes J

Økonomien i Steinbruddet har vært grei gjennom hele 2010. Vi bruker ikke mer enn vi har og prøver å få litt ekstra ut av hver krone.  Vi hadde inntekter fra medlemskontingenten og fra Norsk Tipping, gjennom Grasrotandelen. Vi var også så heldige å få et tilskudd fra Kulturdep. (kr 100 000) på slutten av året til planlagte aktiviteter. Vi fikk kr 5000 fra Grorud Lions til vårt julearrangement, samt kr 5000 fra et medlem, til oppussing. Fra Grorud bydel fikk vi kr 8000 fra bydelens kulturmidler. Steinbruddet kulturforening har nå blitt så stor at den nærmest er å regne som en liten bedrift, selv om den drives kun på frivillig basis. Foreningen må tilføres midler til drift i 2011 for å ha mulighet til å kunne utvide aktivitetsnivået videre.

Arbeidet med parken har gått sin gang gjennom hele 2010. Vedtak er å vente i løpet av våren 2011.  Et spennende prosjekt vi håper det virkelig satses på og at parken kan realiseres i løpet av 2012.

Styret er meget godt fornøyd med utviklingen av kulturforeningen Steinbruddet. Gjennom mye arbeid, gode ideer og mange aktive bidragsytere ble 2010 et år vi kan være stolte av. Det kommer hele tiden nye medlemmer til foreningen og at stadig flere besøker Kafeen og Galleriet vitner om at Kulturhuset er et svært etterlengtet tilbud til beboere fra hele Groruddalen. Takk til alle som stikker innom eller på andre måter er brukere av huset.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter